Usuwanie azbestu zgodnie z TRGS 519

TRGS 519 dotyczy ochrony pracowników i innych osób podczas działań z azbestem i materiałami zawierającymi azbest podczas prac rozbiórkowych, remontowych lub konserwacyjnych (Praca ASI) i usuwanie odpadów.

TRGS określa również wymagania rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych.

Oferujemy usuwanie azbestu w całej Europie.

Uczestnicząc w kursie azbestowym, nasi pracownicy posiadają certyfikat azbestowy

Nabyty.
Usuwanie azbestu

Koncepcja etap

  • Pracuj z niskim narażeniem
  • Prace na małą skalę
  • Intensywna praca z i bez ograniczenia koncentracji błonnika
  • Prace konserwacyjne były również szczególnie regulowane

Oferujemy następujące usługi:

  • Analiza azbest
  • Prace przygotowawcze
  • Prace rozbiórkowe, remontowe i konserwacyjne
  • Azbest potrącenie
  • Zmodernizuj swój dach