Fotovoltaïsche zonne-energie: reiniging en onderhoud

Uw fotovoltaïsche systeem is de klok rond blootgesteld aan het weer. Het werkt niet alleen Regen, wind, sneeuw of zon op uw modules. Andere vervuiling zoals luchtvervuiling, Door de ontwikkeling van stof, wegverkeer of vogelpoep kunnen de modules op de lange termijn goed presteren af te dwingen.

De beslissing of PV-reiniging zinvol is of moet worden uitgevoerd, is puur economisch. Zij Het volgende principe is van toepassing: Als het opbrengstverlies van uw PV-installatie groter is dan de kosten van reiniging, dan maak het economisch zinvol.

Zie ook: Fotovoltaïsche assemblage en reparatie
Reinigung und Wartung – PV Anlage
reiniging en onderhoud - Fotovoltaïsche zonne-energie
Wij ondersteunen u bij het bepalen van de geldigheid en voeren deze zo nodig uit

professionele reiniging van uw PV-installatie.

Schoonmaak en extra services

  • Veercontrole op zichtbare defecten (opbrengstverlies, enz.)
  • Analyse van het type en de sterkte van de verontreiniging
  • Het dakwerk beveiligen
  • Gebruik van professionele reinigingsmachines
  • Documentatie van het reinigingsproces
  • Veilige, zachte en efficiënte reiniging