FOTOVOLTAÏSCHE CELLEN

Schoonmaak en onderhoud

Fotovoltaïsche systemen moeten regelmatig schoongemaakt en gepoetst worden.  Aangezien de systemen permanent aan de weersomstandigheden worden blootgesteld,  moet een langdurig gebruik gegarandeerd zijn. 

Wind, sneeuw, zon of regen – het weer dat in Europa heerst, beïnvloedt zowel het  systeem als uw modules.

Stofvorming, factoren zoals luchtvervuiling of wegverkeer kunnen ook de prestaties van  de modules beïnvloeden. 

De beslissing of PV-reiniging zin heeft of uitgevoerd moet worden is puur economisch.  Het volgende principe geldt: als de opbrengstverliezen van uw PV-systeem hoger zijn  dan de kosten van de reiniging, dan is het economisch zinvol.

FOTOVOLTAÏSCHE CELLEN

Schoonmaak en aanvullende diensten

Wij ondersteunen u graag bij het nemen van een beslissing over de validiteit en voeren indien nodig een professionele reiniging van uw PV-systeem uit.