Asbest

Asbestverwijdering

Als er in het verleden asbest in uw huis geïnstalleerd is, raden wij u aan het op de juiste  manier te verwijderen. 

Hier hebt u de keuze of u asbest wilt laten verwijderen, inclusief de modernisering van  uw dak. Als alternatief hebt u de keuze en kunt u ons inhuren voor asbestverwijdering.

Volgens TRGS 519 (Technische Voorschriften Gevaarlijke Stoffen) is asbestsanering  alleen mogelijk als de dienstverlener en het personeel een passende opleiding hebben  gevolgd. 

Asbest is nog steeds een gevoelig onderwerp en vereist vakkennis. Al onze werknemers  hebben het asbestcertificaat verworven, wat betekent dat wij u als bedrijf  asbestverwijdering in heel Europa kunnen aanbieden. Bij het werken met asbest horen  arbeidsgeneeskundige onderzoeken. 

Met de juiste certificaten hoeft u zich geen zorgen meer te maken over verontreinigende  stoffen. Wij zorgen voor een professionele verwijdering en sanering van uw gebouwen. 

Ons personeel draagt aangepaste beschermende kleding voor de sanering of  verwijdering van asbest. Dit beantwoordt aan de bijzondere eisen en maakt het werken  met de betreffende verontreinigende stoffen tot een ongevaarlijke aangelegenheid.