Asbest

Asbestanalyse

Voordat wij met de verwijdering of sanering van het asbest beginnen, voeren wij eerst  een asbestanalyse uit.  

In het kader van deze analyse voeren wij een risico-evaluatie uit en stellen wij een  werkplan op maat op. 

Ons eersteklas vakpersoneel bestaat uit werknemers die voldoende ervaring hebben  met asbest en de asbestcursus met asbestcertificaat hebben gevolgd. Wij weten precies  wat belangrijk is bij de renovatie en de verwijdering van asbest. 

Onze arbeiders dragen beschermende pakken, ademhalingsmaskers en hebben de  passende beschermingsmiddelen.