RENOVATIE

Asbestverwijdering

Voor de basisrenovatie van huizen en flats nemen wij alle sloop- en  demontagewerkzaamheden van u over. Het vakkundig verwijderen van plafond- en  wandbekleding, het slopen van vensterbanken, het verwijderen van deurbladen,  deurkozijnen, deurdorpels en vloerbekleding maken allemaal deel uit van het proces.

Ook de elektrische installaties, de water- en rioolbuizen, en de gasleidingen worden  door ons ontmanteld en vakkundig afgevoerd. Uw eigendom zal in zijn oorspronkelijke  staat worden hersteld, en zo de weg vrijmaken voor een professionele en vlotte  wederopbouw.

RENOVATIE

Opvulwerk

Onze bekwame vakmensen vullen beschadigde muren en raamnissen zonder aarzelen, rekening houdend met de kenmerken van het gebouw.

Als de deur-, ventilatie- of schoorsteenopeningen afwijken van de standaardafmetingen, worden deze aangepast of verwijderd.

RENOVATIE

Tegelwerk & Badkamerrenovatie

Ons dienstenpakket op het gebied van tegelwerk omvat alle voorbereidende bouwmaatregelen, zoals afdichtings- en vloeregalisatiewerkzaamheden, conform de momenteel geldende normen en voorschriften.

Wij leggen tegels in alle formaten, mozaïek of natuursteen gelijk. Daarnaast zijn wij uw competente aanspreekpunt voor complete badkamerrenovaties uit één hand.

RENOVATIE

Gipsplaten werk

Een fundamenteel onderdeel van moderne woningrenovatie is gipsplaat. Gipsplaatwanden vormen de basis van plattegrondwijzigingen of renovaties in het oude gebouw.
Als het gaat om het maken van gipsplaat montageplafonds, gipskarton voorwanden of installatieschachten, zijn onze vakmensen goed op de hoogte van de nieuwste technologie. Wij bedekken leidingen en stijgleidingen van verwarmingsinstallaties of maken voorwanden met behulp van droog stukadoorswerk.

RENOVATIE

Gipsplaten werk

Op het gebied van brandbeveiliging en de productie van brandwerende wanden en brandwerende plafonds met brandbeveiligingseisen tot classificatie F90 is W.Hass Future GmbH & Co. KG uw betrouwbare partner.

Daarnaast hebben we ruime ervaring in het opwaarderen van diverse onderdelen zoals stalen liggers of houten balken op het gebied van brandbeveiliging. Het uitvoeren van brandbeveiligingsmaatregelen in het kader van een bouwproject wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande brandbeveiligingsvoorschriften. Teamwork is ook erg belangrijk en werkt daarom nauw samen met de brandbeveiligingsdeskundige.

RENOVATIE

Werkzaamheden vloer leggen

Om een ​​professionele, hoogwaardige vloer te kunnen leggen zijn vaak voorbereidende werkzaamheden nodig. Hierdoor ontstaat een homogeen oppervlak voor de nieuwe vloer, waarvoor de oude vloer moet worden verwijderd. Onder bepaalde omstandigheden moeten dekvloeroppervlakken worden bijgewerkt, gevolgd door schuren en vervolgens reinigen. Zodra de ondervloer goed is voorbereid, kan de nieuwe vloerbedekking probleemloos worden gelegd.

RENOVATIE

Werkzaamheden vloer leggen

Ons vloerwerkteam heeft ruime ervaring in het vervaardigen van moderne vloercoatings. Technieken zoals effectvuller of epoxyhars zijn momenteel in trek in de markt, daarom is ons personeel goed opgeleid. Onze medewerkers zijn eveneens ervaren in het creëren van overgangen voor hoogtecompensatie. Ook verharsen we dilatatievoegen en maken we onderconstructies van isolatie en spaanplaat. Uiteraard leggen wij ook standaard vloerbedekkingen zoals parket, echt houten vloerdelen, linoleum, laminaat of PVC inclusief de daarbij behorende profielen en plinten.