Asbestverwijdering volgens TRGS 519

TRGS 519 is van toepassing op de bescherming van werknemers en andere personen tijdens activiteiten met asbest en asbesthoudende materialen tijdens sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden (ASI-werkzaamheden) en afvalverwijdering.

De TRGS specificeert ook de vereisten van de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

We bieden asbestsanering in heel Europa.

Door deel te nemen aan de asbestcursus hebben onze medewerkers het asbestcertificaat

Aangeschaft.
Asbestverwijdering

fase-concept

  • Werk met weinig blootstelling
  • Klein werk
  • Uitgebreid werken met en zonder beperking van de vezelconcentratie
  • De onderhoudswerkzaamheden waren ook specifiek gereguleerd

Wij bieden de volgende diensten:

  • Asbestanalyse
  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Sloop-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden
  • Disposal Asbestverwijdering
  • je dak moderniseren